Szablyavívás

A szablyavívás szabályai:

 • Fegyvere: tompított hegyű fa szablya markolattal melynek tömege egységesen 300 és 500 gramm között van, vagy könnyített műanyag fegyver, kissé görbülő éllel. A fegyver penge részén olyan védőréteggel van borítva, amely a találat során megvédi a szenvedő félt a sérüléstől.
 • A küzdő felek szabványos szablyával állnak ki a küzdelemre, amennyiben a fegyverek eltérnek egymástól (méret, súly, anyag), úgy a küzdelem csak akkor kezdhető meg, ha a két küzdő fél ebbe beleegyezett.
 • a párbaj 5 pontig tart
 • a kézfej és váll közötti terület, valamint a láb találata 1 pont
 • a fej találat 3 pont
 • a mellkas, has, hát találata 2 pontot ér
 • a kézfej és kéz alkar, felkar találata esetén a találatot elszenvedő köteles a másik kezébe átvenni a fegyvert, két kéz találat esetén az ellenfél nyer
 • kézfejvédő, alkarvédő és fejvédő használata megengedett
 • dobott fegyver nem minősül találatnak
 • elvesztett fegyver esetén a másik szabadon támadhat, de az elvesztett fegyver felvehető (ekkor a saját fegyveren a penge markolása nem minősül találatnak)
 • saját fegyver vágása is találatnak minősül (kivéve a fenti esetet).
 • csak az ellenfél fegyverének teljes kizárásával elért ún. "tiszta" találat ér pontot.
 • Minden (tiszta és együttes) találat után a bíró megállítja a küzdelmet és a felek kezdő pozícióból folytatják.
 • a támadások ereje nincs korlátozva, de a gyors pillanatszerű reakciók amúgy sem teszik lehetővé a teljes erőből történő támadást, mivel az időveszteséget okoz. A versenyeknél az ún. " fél erő " alkalmazása a leginkább célravezető. A versenyzőknek rendelkezni kell olyan fájdalom-tűrőképességgel és sportemberi magatartással, amely nem vezet sportszerűtlenséghez
 • a töredékmásodpercekkel korábban bevitt találat együttesnek minősül
 • a találat előtt – az ellenfél részéről – indított és bevitt találat együttes találatnak minősül, amennyiben ez a valós küzdelemben is bevitt találat lenne
 • minden küzdelemnél egymást követő 5 együttes találat esetében az addigi végeredmény áll be, egyenlő állás esetén a következő tiszta találat dönt!
 • a találatok megítélésében elsősorban a bíró(k) határozata dönt, de ha a támadó a megítélt találatra a "nem volt találat" szóbeli jelzéssel válaszol, akkor az a találat törlésre kerül. Az esetlegesen a találatot elszenvedő versenyző véleménye nem mérvadó. A küzdelmet elsősorban a versenyzők értékelik, vitás esetekben a bíró dönt.
 • tilos a menekülés, intést von maga után (menekülés: 10 méternél nagyobb távolság egyirányú hátráló megtétele, az irányváltó kimozgások, elfordulások nem tartoznak ebbe a kategóriába)
 • A gyakorló fegyverzet szemüregbe való behatolása ellen mindenki saját védőfelszerelést is használhat. Ennek hiányában a rendezőbizottság által biztosított eszközt köteles használni!
 • az ádámcsutka, nemi szerv támadása tilos, kizáráshoz vezethet (ha a védekező mozzanat következtében a védő fél fegyverével, kezével tesz olyan mozdulatot, ahol a támadó fegyvere tilos területet ér és az ellenfél jelentősen nem sérült meg, akkor a küzdelem tovább folytatódhat)

Szablya bemutatása
Szablya bemutatása

Szablya
Szablya

Szablya
Szablya