Lándzsavívás

A lándzsavívás szabályai:

 • Fegyvere: 170 cm hosszú, 2-3 cm átmérőjű egyenes bot (fa), amelynek a pengéjén 25cm, a gombján (másik vége) 10cm hosszú találati felület található. A találati felület olyan védőréteggel van bevonva, amely a találat során megvédi a szenvedő félt a sérüléstől.
 • Amennyiben a fegyverek eltérnek egymástól (méret, súly, anyag), úgy a küzdelem csak akkor kezdhető meg, ha a két küzdő fél ebbe beleegyezett.
 • a párbaj 5 pontig tart
 • Találatnak csak a fegyver találati felületével bevitt vágás, szúrás vagy ütés számít. A nem találati felülettel bevitt támadás nem minősül találatnak.
 • a kézfej és váll közötti terület, valamint a láb találata 1 pont
 • a fej találat 3 pont
 • a mellkas, has, hát találata 2 pontot ér
 • a kézfej, alkar vagy felkar találata esetén a találatot elszenvedő a talált kezét a küzdelem során nem használhatja, két kéz találat esetén az ellenfél nyer
 • kézfejvédő, alkarvédő, szuszpenzor használata megengedett, fejvédő használata kötelező.
 • dobott fegyver találatnak minősül, ha a pengéje a testet vagy fejet talál, a karok, lábak esetén nem. A másik végével (gomb) nem lehet dobott találatot elérni.
 • elvesztett fegyver esetén a másik szabadon támadhat, de az elvesztett fegyver felvehető.
 • saját fegyver vágása is találatnak minősül, de saját fegyvernél csak a penge találata számít (a gomb nem).
 • csak az ellenfél fegyverének teljes kizárásával elért ún. "tiszta" találat ér pontot.
 • Az ellenfér fegyverét lehet karral, lábbal vagy testtel kizárni, illetve kézzel ráfogni a nem találati területekre (tehát a penge és a gomb kivételével, hiszen az találatnak számít).
 • Minden (tiszta és együttes) találat után a bíró megállítja a küzdelmet és a felek kezdő pozícióból folytatják.
 • a fegyver egy és két kézzel is fogható (ha nem volt kéztalálat)
 • a támadások ereje nincs korlátozva, de a gyors pillanatszerű reakciók amúgy sem teszik lehetővé a teljes erőből történő támadást, mivel az időveszteséget okoz. A versenyeknél az ún. " fél erő " alkalmazása a leginkább célravezető. A versenyzőknek rendelkezni kell olyan fájdalom-tűrőképességgel és sportemberi magatartással, amely nem vezet sportszerűtlenséghez
 • a töredékmásodpercekkel korábban bevitt találat együttesnek minősül
 • a találat előtt – az ellenfél részéről – indított és bevitt találat együttes találatnak minősül, amennyiben ez a valós küzdelemben is bevitt találat lenne
 • minden küzdelemnél egymást követő 5 együttes találat esetében az addigi végeredmény áll be, egyenlő állás esetén a következő tiszta találat dönt!
 • a találatok megítélésében elsősorban a bíró(k) határozata dönt, de ha a támadó a megítélt találatra a "nem volt találat" szóbeli jelzéssel válaszol, akkor az a találat törlésre kerül. Az esetlegesen a találatot elszenvedő versenyző véleménye nem mérvadó. A küzdelmet elsősorban a versenyzők értékelik, vitás esetekben a bíró dönt.
 • tilos a menekülés, intést von maga után (menekülés: 10 méternél nagyobb távolság egyirányú hátráló megtétele, az irányváltó kimozgások, elfordulások nem tartoznak ebbe a kategóriába)
 • A gyakorló fegyverzet szemüregbe való behatolása ellen mindenki saját védőfelszerelést is használhat. Ennek hiányában a rendezőbizottság által biztosított eszközt köteles használni!
 • az ádámcsutka, nemi szerv támadása tilos, kizáráshoz vezethet (ha a védekező mozzanat következtében a védő fél fegyverével, kezével tesz olyan mozdulatot, ahol a támadó fegyvere tilos területet ér és az ellenfél jelentősen nem sérült meg, akkor a küzdelem tovább folytatódhat)

Lándzsa bemutatása
Lándzsa bemutatása

Lándzsa
Lándzsa

Lándzsa
Lándzsa